Heppie chair - zit dans.

Heppie chair dance.  

Bij chair dance ook wel zitdansen moet men uitgaan van een ritmische beweging van het lichaam op de maat van muziek vanuit je stoel. Als de benen niet zo goed meer willen dan is zittend dansen een goed alternatief om in beweging te komen. Zitdansen is dan ook een bewegingsvorm voor personen met verminderde verplaatsingsmogelijkheden. Het zitdansen geldt niet alleen voor vrouwen ,want ook mannen komen zeker in aanmerking om aan deze vorm van bewegen deel te nemen. Zittend vanuit een stoel of een rolstoel worden de dansbewegingen in groepsverband naar eigen vermogen uitgevoerd. Bovendien geeft het zitdansen de mogelijkheid tot expressie van hart en ziel.

Doelstellingen van het zitdansen:
–  Bevorderen en behoud van bewegingsvaardigheden
–  Behoud van de conditie
–  Verbeteren van behendigheid en concentratie
–  Verstevigen van spierfuncties
–  Soepel houden van spierfuncties
–  Verbeteren van het coördinatievermogen
–  Verbeteren van de ademhaling
–  Stimuleren en bevorderen van cognitieve en motorische vaardigheden.
–  Onderhouden en versterken van sociale contacten – – Stimuleert het geheugen
–  Bevordert zelfstandigheid en zelfredzaamheid
–  Streven naar aanvaarding van elkaars mogelijkheden
–  Schept vertrouwen
–  Vreugde beleving

Demonstratie zitdansen
Regelmatig geef ik verspreid over verschillende dienstencentrums, zorghuizen en woonvoorzieningen een demonstratie voor zitdansen. Wilt u een demonstratie aanvragen binnen uw voorziening of heeft u vragen? Mail of bel mij gerust.

“Mensen zullen vergeten wat je zei, zullen vergeten wat je gedaan hebt, maar mensen zullen nooit vergeten hoe ze zich voelden”