Heppie chair - zit dans.

Heppie chair dance.

Zowel voor kinderen denk hierbij in de klas en voor ouderen is dit een heerlijke bewegingsvorm als de benen niet zo goed meer willen dan is zittend dansen een goed alternatief om in beweging te komen. Zitdansen is een mooie bewegingsvorm voor personen met verminderde verplaatsingsmogelijkheden. Het zitdansen geldt niet alleen voor vrouwen, want ook mannen komen zeker in aanmerking om aan deze vorm van bewegen deel te nemen. Zittend vanuit een stoel of een rolstoel worden de dansbewegingen in groepsverband naar eigen vermogen uitgevoerd. Bovendien geeft het zitdansen de mogelijkheid tot expressie van hart en ziel.

Tip voor in de klas….Instructiemomenten in de klas geschieden vooral zittend. Zo logisch als het ons lijkt, zo onlogisch is het voor een (kinder-)lichaam. Het is niet gemaakt is om zoveel stil te zitten. Dit leidt dan ook vaak tot veelvuldig waarschuwen en vragen om concentratie.
Bewegen op school kan naast de gymles een belangrijke rol spelen.
Leren is een actief proces. Kinderen in de basisschoolleeftijd ontdekken de wereld vooral via hun lichaam, maar ze zitten op school per dag zo’n 6 uur stil. Beweging is uitermate geschikt om te leren, het stimuleert de hersenen. Bij chair dance ook wel zitdansen moet men uitgaan van een ritmische beweging van het lichaam op de maat van muziek vanuit je stoel.

Doelstellingen van het zitdansen:
–  Bevorderen en behoud van bewegingsvaardigheden

–  Behoud van de conditie
–  Verbeteren van behendigheid en concentratie
–  Verstevigen van spierfuncties
–  Soepel houden van spierfuncties
–  Verbeteren van het coördinatievermogen
–  Verbeteren van de ademhaling
–  Stimuleren en bevorderen van cognitieve en motorische vaardigheden.
–  Onderhouden en versterken van sociale contacten – – Stimuleert het geheugen
–  Bevordert zelfstandigheid en zelfredzaamheid
–  Streven naar aanvaarding van elkaars mogelijkheden
–  Schept vertrouwen
–  Vreugde beleving

Demonstratie zitdansen
Regelmatig geef ik verspreid over verschillende basisscholen, dienstencentrums, zorghuizen en woonvoorzieningen een demonstratie voor zitdansen. Wilt u een demonstratie aanvragen binnen uw voorziening of heeft u vragen? Mail of bel mij gerust.
(Een stukje zit- dans wordt ook meegenomen in de workshop Leren door dans voor ieder die met Kinderen werkt in de leeftijd van 2-12 jaar een leuke manier om te bewegen.)