FAMILIEOPSTELLINGEN
Intuïtief Systemisch Coachen.

 
De essentie van familieopstellingen is dat we verborgen verhalen zichtbaar maken. Dat wat niet gezien is, dat wat er niet mocht zijn, mag er nu zijn.
Om deze schatten te ontdekken, hebben we dus tijd en aandacht vrij te maken om ze te gaan zoeken, op te graven en de waarde die erin zit te leren gebruiken en in te zetten in ons leven.
Deze schatten ontdekken – waar systemisch werk ons de schatkaart voor levert – betekent zowel onze eigen transformatie, als de transformatie van onze cliënten, én de transformatie van de wereld. Transformatie van oude, vastzittende, emotionele patronen naar dynamische, liefdevolle levenskracht.

 
Hierbij is het belangrijk de tijd te nemen om opnieuw – zoals we in vroeger tijden geleerd hebben van medicijnmannen – afgesloten en afgesplitste delen van onze ziel terug te vinden, ze te heropenen. Daarvoor kijken we naar het verleden. In ons dagelijkse leven herhalen we vaak de pijn, de ellende en het verdriet van eerdere generaties. Ook al hadden we ons nog zo voorgenomen dat niet te doen. Onbewust zijn we loyaal aan onze ouders, grootouders en voorouders. En onder onze blokkades liggen hun pijn, verdriet, boosheid en andere emoties verborgen. Alsof wij een prijs betalen voor hun verborgen verhalen.

Als we ons van die prijs bewust worden, dan kan die transformeren in een prachtig, leven-gevend principe. Ik heb gezien, geleerd en ontdekt dat in iedere pijn, in iedere negatieve emotie een prachtige levenskracht verborgen ligt, mits je erbij kunt blijven. Zoals in verdriet liefde, in boosheid kracht en in verwarring wijsheid verborgen zit. Ik wens je de moed om vanbinnen op zoek te gaan naar je oprechte motivatie in je werk, liefde en leven. Je echte verlangen te zoeken en van daaruit te bewegen. Je zult verbaasd zijn van het enorme succes.

Een opstelling is een trans formatieve ceremonie. De kunst is om niet te oordelen en slechts te observeren wat er gebeurt. Tijdens een opstelling spreken we dan ook zo min mogelijk.
Non-verbaal krijgt ons lichaam de meest zuivere weerspiegeling van het zielsveld. Als we gaan praten, maken we altijd een vertaalslag, waarin onbewust en onbedoeld bepaalde
onzuiverheden kunnen optreden Vertrouw op je intuïtie.

De blaadjesmethode is een effectieve methode in systemisch coachen. Ik help je verantwoordelijkheid te nemen in je eigen proces, van denken naar voelen.
Je gaat zelf op onderzoek naar je eigen gevoel en innerlijke wereld.
Samengevat: de blaadjes helpen jou van denken naar voelen en ervaren.

Met de blaadjesmethode bedoel ik dat ik blaadjes gebruik in plaats van representanten.
De blaadjesmethode is de basis van al het individuele opstellingenwerk.
Uiteraard is het onderscheid tussen echt voelen en iets bedenken met je hoofd voor veel mensen in het begin moeilijk. Alleen door het te ondergaan en te ervaren,
en misschien wel juist door het een paar keer fout te doen, leer je wat echt is.

Omdat de tekst goed is uitgelegd over Intuïtief Systemisch Coachen heb ik deze tekst gekopieerd uit het boek
Het Nieuwe Opstellen van Hylke Bonnema grondlegger van het Intuïtief Systemisch Coachen.