Healy Westland

Energie
Alles is energie, alles is trilling. Trillingen zijn frequenties. Zo is het menselijk lichaam ook één vibrerende massa die bestaat uit een grote menigte moleculen met hun atomen en de daaromheen bewegende deeltjes die allerlei verschillende trillingen teweeg brengen. De bron van energie en materie (lichaam + materiële wereld) is BewustZijn. De trillingen in het bewustzijn werken in op het fysieke lichaam en omgekeerd werken de trillingen van het fysieke lichaam in op het bewustzijn.

Medisch product
De Healy is een wetenschappelijk en erkend medisch product die gemaakt is om de mens te helpen bij het vinden van die doelen. Het principe is gebaseerd op frequentietherapie welke o.a. wordt ingezet voor de behandeling van pijnklachten en voor psychische aandoeningen.

Je vindt op de Healy allerlei frequentieprogramma’s die ervoor zorgen dat je meer energie, balans en welzijn zult ervaren. Maar zo zijn er ook toepassingen die je kunnen helpen om stress situaties meer de baas te worden. Met als gevolg dat je makkelijker in slaapt valt en meer uitgerust je dagelijkse bezigheden kunt uitoefenen.

De frequenties van de Healy werken in het bio-energetische veld van je lichaam. Deze frequenties zijn tot stand gekomen na vele jaren van onderzoek van diverse therapeuten over de hele wereld.
De wetenschappelijke benadering
In de geneeskunde gaat het niet alleen om het plezier en de tevredenheid van het bezit van iets unieks. Geneeskunde gaat ook om bewijzen die op feiten zijn gebaseerd, wetenschappelijk bewezen ontwikkelingen en een overtuigend aantal publicaties.

Frequentietoepassingen zijn ontwikkeld tijdens tientallen jaren van onderzoek door behandelaars en wetenschappers. De veiligheid van deze methode is bewezen door vele studies en tientallen jaren ervaring, die zijn bewezen door duizenden toepassingen door onze eigen therapeuten.

Met name twee wetenschappers hebben vele jaren geleden de basis gelegd voor ons werk op dit gebied:
Prof. Robert O. Becker
Orthopedisch chirurg en expertonderzoeker op het gebied van elektrotherapie, auteur van de ‘bijbel’ van de moderne elektro medische technologie, “The Body Electric”, geschreven in 1985.
Professor Becker gaf college aan de University of Syracuse in de staat New York. Hij was een van de eerste wetenschappers die al in 1975 openbaar wees op de gevaren van elektrosmog.
Zijn belangrijkste onderzoeksgebied was de regeneratie van organen en orgaansystemen door het gebruiken van de lichaamseigen bio-elektromagnetische fenomenen.

Prof. Bjorn Nordenstrom is emeritus professor in de radiologie aan het Karolinska Instituut in Zweden. Hij was lid van het Nobelprijs comité voor geneeskunde.
In zijn boek “Biologically Closed Electric Circuits” beschrijft professor Nordenstrom een bio-elektrisch circuit in het lichaam, vergelijkbaar met bloed- of lymfecirculatie.

Gezonde cellen – gezonde lichamen
Een cel is de kleinste bouwsteen in elk orgaan van je lichaam. Je hebt ongeveer 70 biljoen cellen in je lichaam, dat is 70 miljoen! Het aantal cellen in je lichaam is 14.000 keer groter dan de wereldpopulatie!
De cellen zijn natuurlijk gespecialiseerd overeenkomstig met hun functie, maar het basisontwerp van de cellen is altijd hetzelfde (zo zijn plantencellen zeer vergelijkbaar met die van dieren en mensen).
Het DNA als ontwerptekening
Elke cel in je lichaam heeft hetzelfde ontwerp, dat is opgeslagen in het DNA.
Elke cel bevat dit volledige ontwerp voor alle andere lichaamscellen, waarbij elke cel een datageheugen heeft van ongeveer 3 gigabyte.
Van deze geheugenruimte wordt slechts ongeveer 3 procent gebruikt voor de opslag van genetische informatie; het doel van de overige opslagruimte is nog grotendeels onverklaard.

De celkern
De structuur en interne werking van elke cel is grotendeels hetzelfde.
De celkern als de baas, de mitochondriën als energiecentrales, de ATP als energieopslag, het endoplasmatisch reticulum als de ingewanden, het golgiapparaat als een enzymproducent en het celmembraan als de buitenschil die alles bij elkaar houdt.
Elk van jouw cellen heeft zijn eigen metabolisme: water, voedingsstoffen en zuurstof worden naar binnen gevoerd, metabolische producten moeten worden afgevoerd.

Jouw cel metabolisme
Het is algemeen bekend hoe water en voedingsstoffen het menselijke lichaam binnenkomen en hoe metabolische producten het lichaam verlaten.
Bij cellen wordt dit transport verzorgd door openingen in hun celwand, de zogenaamde celmembranen.
Deze ‘kleppen’ in het celmembraan openen en sluiten naar behoefte. Dit mechanisme wordt bestuurd door een spanningspotentiaal, dat wil zeggen het spanningsverschil tussen de cel binnenzijde en de cel tussenruimte. De juiste of onjuiste potentiaalhoeveelheid is vervolgens verantwoordelijk voor een gezond of een ongezond cel metabolisme.

Frequentietherapie
Zoals hiervoor opgemerkt functioneert het transport van materie in en uit cellen met een soort magnetisch bestuurd klepmechanisme.
Het spanningspotentiaal, dat wil zeggen het verschil tussen spanning binnen de cel en spanning tussen de cellen, is verantwoordelijk voor een gezond (fysiologisch) cel metabolisme.
Naar onze mening verklaart dit mechanisme waarom frequentietherapie een methode is, die wellicht bij vele verschillende aandoeningen kan worden gebruikt.
Meer weten wat het Healy apparaat voor jou kan betekenen neem dan vrijblijvend contact met mij op en ervaar het zelf in een persoonlijke uitleg en het ervaren van de Healy.
Hilda van der Burgh 06-10088424 of mail naar hildavanderburgh@live.nl.
http://www.healy.shop/de/partner/?partnername=HealyWestland