Integriteitscode coaching praktijk Heppie People – Hilda van der Burgh

Om jou als deelnemer in een veilige setting te kunnen begeleiden, heeft mijn praktijk een integriteitscode opgesteld voor begeleider en deelnemer. Centraal uitgangspunt is om mensen te helpen bevrijden van angst, schaamte, schuld, oude pijnen vinden en bevrijden zodat hij / zij weer voluit vanuit hun essentie durven leven. Ik als Begeleidster ben bewust van mijn rol, en bied veiligheid en ben liefdevol aanwezig om de jouw de mogelijkheid te bieden om naar het diepste trauma en/of pijnstukken af te reizen.

Er is sprake van een vermogen tot zelfreflectie en het vermogen om vanuit het hart te werken. Ik erken 5 basisbehoeften die een leidraad vormen in het werk van mijn praktijk. En ik streef naar openheid, eerlijkheid en transparantie en heeft veiligheid en integriteit in mijn praktijk hoog in het vaandel staan.

 1. Plaats (je fysieke plek)
 2. Voeding (symbolisch voor liefde en aandacht)
 3. Steun
 4. Bescherming
 5. Begrenzing

DE KERN Het doel van het werk van de begeleider is om de deelnemer naar zijn of haar kern/essentie te brengen. Om met gebruik van adem en lichaamswerk de ziel te bevrijden van tegenslagen/blokkades en (jeugd)trauma’s in je leven. De sessie wordt altijd gemaakt vanuit veiligheid en vrijheid.

De begeleider is het baken dat waakt over de deelnemer, zodat de deelnemer los kan laten vanuit de bovengenoemde veiligheid. Een deelnemer is zich wel of niet bewust van deze onveilige hechting. De begeleiders zijn zich te aller tijden bewust van de rol die ze hebben en bieden een deelnemer veiligheid tijdens de sessie. De deelnemer ervaart de vrijheid om wel of niet deel te nemen aan een sessie. Als de deelnemer ervoor kiest om de sessie in te gaan, valt de deelnemer onder de verantwoording en bescherming van de begeleider.

Er zijn 15 uitgangspunten in de integriteitscode bij mijn coaching-praktijk  waarin we betekenis geven aan deelnemer en begeleider:

 1. De begeleider begeleidt uit vertrouwen. Er is een veilige setting en er wordt Eenheid in diversiteit is ons uitgangspunt. Bij heppie people wordt er niet gediscrimineerd op basis van ras, etniciteit, geslacht, religie, seksuele geaardheid, leeftijd of uiterlijk.
 2. Levend intiem. Er zijn voor begeleider en deelnemer grenzen betreffende de intimiteit. Alles wat niet de intentie heeft van professionele begeleiding binnen de setting van mijn praktijk is niet toegestaan. Het werk van de begeleider kenmerkt zich ook door fysiek contact en aanrakingen. Dit contact behoort vertrouwen en ontspanning te geven en vanuit deze ontspannenheid kan de deelnemer intense emotionele processen aangaan. Ik ben ervan bewust dat onze setting afwijkt van wat gebruikelijk is in een reguliere therapeutische setting, waarin fysieke afstand tussen cliënt en therapeut gebruikelijk is. Specifiek in het geval van regressie bieden we fysiek/lichamelijke ondersteuning zodat de deelnemer gerustgesteld wordt in zijn diepste angsten en het trauma kan verwerken wat daaronder verscholen ligt. Ik ben bij je zolang je mij nodig hebt. En gaan weer bij je weg als je het proces zelf aan kan. Dus wat we specifiek niet doen is seksuele toenadering zoeken/handelingen verrichten, op de mond kussen, het aanraken van intieme lichaamsdelen of langer bij iemand blijven dan voor zijn/haar proces noodzakelijk is. De deelnemer zijn veiligheid en proces staan boven alles en de begeleiding dient hierop afgestemd te zijn.
 3. De behoefte van de deelnemer. Er wordt geluisterd naar de behoefte van de deelnemer en deze behoefte wordt gerespecteerd.
 4. Een accepterende houding. De begeleider heeft een accepterende en begrenzende houding. Al wat er is, mag er zijn. Verdriet, pijn, liefde of tranen. Begeleiders voelen wat nodig is bij de deelnemers en geven ook grenzen aan m.b.t. veiligheid voor ieder.
 5. De rol van de begeleider. De begeleider is zichzelf bewust van zijn of haar rol als begeleider. Als begeleider ben je onlosmakelijk onderdeel van de groep en van het proces.
 6. De vrijheid van de deelnemer. De deelnemer mag altijd, na het deelnemen aan een sessie, terugkoppelen wat hij of zij als niet prettig heeft ervaren (feedback). Of contact zoeken met mij als begeleidster wanneer de deelnemer vastloopt in zijn of haar proces.
 7. Nazorg. De deelnemer heeft de mogelijkheid tot nazorg. Dit kan zowel via zoom of persoonlijk. Een proces werkt vaak langer door dan een weekend of retraite. In eerste instantie kan er kosteloos geïnformeerd worden bij de praktijk. Aanvullende integratiesessies worden tegen redelijke vergoeding gefaciliteerd.
 8. Deelnemer, wees welkom. De deelnemer mag zichzelf laten zien in verbinding met anderen. Hij of zij is welkom. Ook de kanten van de deelnemer die hij of zij niet graag wil laten zien of de kanten waar hij zich voor schaamt. De deelnemer is welkom vanuit vertrouwen, veiligheid en bewustzijn.
 9. Afstand en nabijheid. Zowel de deelnemer als de begeleider ervaart zijn of haar eigen grenzen en behoeften. Het afstemmen met elkaar is hierin belangrijk.
 10. Overdracht en tegenoverdracht. Als begeleider ben ik bewust van de dynamiek van de overdracht en tegenoverdracht. Handel ik vanuit een eigen behoefte of vanuit de behoefte van de deelnemer?
 11. De begeleider kan goed zorgdragen voor zijn eigen processen. De begeleider is heel goed in staat om zorg te dragen voor zijn eigen processen. De deelnemer kan hierdoor volledig in de ontspanning en zich aan het proces overgeven.
 12. Grenzen. Zowel de begeleider als de deelnemer ervaren grenzen. De deelnemer bepaalt zelf de vorm van intimiteit/fysiek contact die hij of zij aan wil gaan (rekening houdend met punt 2).
 13. Support. Je bent wie je bent met je lichte en schaduwkanten. Dit geldt voor zowel de deelnemer als de begeleider. De begeleider heeft een ondersteunende functie; doordat hij/zij zelf vergelijkbare processen heeft doorgemaakt, kan hij de deelnemer ondersteunen om verstoten schaduwkanten te ontdekken, zien en omarmen.
 14. Normen en waarden. De deelnemer mag zijn of haar eigen normen en waarden gaan ontdekken in een veilige setting.
 15. Ik streef naar openheid, eerlijkheid en transparantie en heeft veiligheid en integriteit in mijn praktijk hoog in het vaandel staan.