TAFELOPSTELLINGEN   

Letterlijk vertaald is een Tafelopstelling een methode om een systeem op tafel neer te zetten, door middel van fysieke materialen. Denk hierbij aan: (houten) poppetjes, blokjes, stenen en andere symbolieken. Een opstelling is een uiterlijke representatie, van het innerlijke beeld van de cliënt, en dit in de context van het familiesysteem waartoe jij toebehoort.

Een tafelopstelling kan worden ingezet als een interventie voor een individuele coachsessie, maar is ook zeer bruikbaar in groeps-en teamverband. Iedereen zet zijn systeem neer, vanuit eigen gevoel, ervaring en interpretatie.
Een tafelopstelling geeft een zeer krachtig inzicht vanuit verschillende perspectieven, m.a.w. een driedimensionale waarneming op het systeem en biedt mij de ruimte als begeleider, om zowel vanuit ‘het moment’ te werken, of de opstelling te laten ‘rusten’ en vanuit het geplaatste beeld- systeem verdiepende vragen te stellen, of een bewustzijnsmoment in te bouwen.

We nemen fenomenologisch de innerlijke ruimte waar.
Deze ruimte is opgebouwd uit verschillende elementen en wordt visueel gemaakt op het veld.

Elk van deze elementen is met elkaar verbonden, en geven inzicht waar onderliggende dynamieken van de vraag, problemen en oplossingen liggen.
Een zeer effectieve methode, wat ik toepas in individuele coaching.