WAT IS COACHING?
Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.

Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt.
Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen.

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige een-op-een-relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coaching traject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de gecoachte. Coaching van groepen is ook mogelijk.

De cliënt bepaalt het doel: de coach stelt vragen, geeft adviezen en voegt waar nodig kennis toe. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.

Coaching kan inhoudelijk zijn of meer procesmatig. Bij inhoudelijke coaching is de coach iemand die een bepaald traject al heeft doorlopen en die iemand anders daarin adviseert. Als voorbeeld kan de ex-toptennisser genoemd worden die de beginnende (top)tennisser adviseert over techniek en tactiek van het tennisspel.
Een coach speelt een belangrijke rol bij onzekerheidsreductie en wegnemen van faalangst. Een coach is iemand die van een afstand en met minder belangen en daardoor rustiger meedenkt met de cliënt.

Coaching kan een belangrijke preventieve werking hebben voor psychische klachten als depressie of burn-out. Stagnatie in bekwaamheid en verdere ontwikkeling, worden immers als belangrijke bronnen van oorsprong van deze klachten beschouwd.

Er zijn verschillenden vormen van coaching, in mijn coaching – trajecten maak ik gebruik van:

* Mindfull coaching: vergroot bewustzijn en acceptatie en verkleint de impact van emoties en gedachtenpatronen. De coach begeleidt de gecoachte in het richten van aandacht op dat wat er op dat moment is. Effectief wanneer de gecoachte met emoties en terugkerende gedachtenpatronen zit.
* Imaginatie coaching: Met imaginatie kunnen veranderingen in lichaamsfuncties worden gestimuleerd, vaak in gebieden die soms worden beschouwd als niet te beïnvloeden door bewustzijn. wat mensen werkelijk zijn is dan ook te vinden in hun innerlijke beelden. Het is het terrein waarop psyche, lichaam en concreet gedrag het meest beïnvloed (kunnen) worden door verbeeldingskracht.
* Biografische coaching: omvat, naast het klassieke levenslooponderzoek, vele creatieve, reflectieve werkvormen, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende expressievormen, zoals schrijven, tekenen, schilderen of vertellen (story-telling).
* Wandel coaching: ‘Tijdens een wandeling met een coach sta je bewust stil bij de keuzes en beslissingen die voor jou authentiek en waarachtig zijn, die passen bij je natuur en je huidige levensfase. Doordat je fysiek beweegt, kom je ook mentaal in beweging, dus komen er nieuwe inzichten en misschien ook wel oplossingen. Heel simpel, maar tegelijkertijd ook heel waardevol dus.’
* Detox coaching: Je ervaart weer wat voeding met je doet.
Het is simpel uit te voeren en helpt je om oude voeding en gedachten patronen om te zetten.
Het Detox progamma zet je ook aan om fysiek in beweging te komen.
Tevens geeft het je een mooie start om weer bewust met jezelf om te gaan.”

 
Leesartikel https://www.linkedin.com/pulse/steeds-je-leven-beweging-hilda-van-der-burgh-
Leuk als je mijn podcast beluisterd https://open.spotify.com/episode/555h8pdF82Qu38BvgBKkvm